Beleid

Voor de algemene uitkeringen in Nederland gaat de aandacht van de Stichting uit naar organisaties en projecten in Den Haag die zich inzetten voor sociale en economische rechtvaardigheid.

 

De Stichting richt zich op non-profit organisaties die werken aan de sociale samenhang en verbondenheid in de stad, kansen creëren voor de mensen aan de onderkant van de samenleving en hen steunen om zich verder te ontwikkelen naar (economische) zelfstandigheid.

 

Hierbij is speciaal aandacht voor jongeren. De Stichting Levi Lassen streeft er naar om inspirerende en goed functionerende organisaties te versterken en veelbelovende initiatieven te ondersteunen.

 

Algemene projecten op het gebied van Kunst en Cultuur maken alleen een kans wanneer er extra aandacht wordt gegeven om specifieke doelgroepen bij het project te betrekken.