Resto VanHarte

Resto VanHarte vindt dat iedereen erbij hoort in de samenleving en biedt een plek in de wijk waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Dat is hard nodig, want 1 op de 3 Nederlanders voelt zich eenzaam. In dertig buurtrestaurants organiseert Resto VanHarte lekkere en betaalbare driegangendiners voor wijkbewoners met diverse achtergronden. Iedereen is welkom!

 

De gemeenschappelijke eettafel is bij uitstek de plek om met elkaar in gesprek te gaan en iets te ondernemen. Regelmatig schuift de wijkagent, huisarts, imam of dominee aan om te vertellen over activiteiten in de wijk. Zo brengt Resto VanHarte mensen met elkaar in contact en dynamiek in de wijken.

 

De drijvende kracht achter Resto VanHarte zijn de vrijwilligers in de keuken. Aan hen biedt Resto VanHarte inspiratie tot zelfontplooiing en kansen op weg naar een actieve rol in de samenleving. Dankzij hun inzet en de bijdrage van donateurs, de overheid en bedrijven zet Resto VanHarte jaarlijks bijna 100.000 maaltijden op tafel.

 

Visie

In onze samenleving zijn verbindende factoren als de kerk, familieverbanden en sociale controle steeds minder vanzelfsprekend. Contact leggen met anderen gaat minder makkelijk dan vroeger. Verschillen in cultuur, religie en generatie zorgen voor een drempel om contact te maken. Resto VanHarte doorbreekt deze trend van sociaal isolement door gasten en vrijwilligers een sociaal netwerk te bieden. Resto VanHarte gelooft dat iedereen gebaat is bij een samenleving waarbij niemand buiten de boot valt. En biedt scholieren, langdurig werklozen en mensen uit de reclassering of re-integratie kansen om weer aan de slag te gaan. Maatschappelijke integratie, participatie en samenhang begint bij de mens zelf, zijn straat en zijn wijk.

 

Resto VanHarte is in 2005 opgericht, door de grondleggers van Artsen zonder Grenzen. Sindsdien biedt Resto VanHarte met haar buurtrestaurants (Resto’s) de wijkbewoners een gastvrij platform voor ontmoetingen.